Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
Toelichting op project door Marian B.
Aansteken kaars
Zingen door Marcant
 

  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: Ps. 25: 1 + 2 ‘k Hef mijn ziel in vast vertrouwen’
   
  *buigen

 4. Wet volgens Ex. 20 en samenvatting Here Jezus
 5. Zingen: Ps. 25: 8 + 9 + 10
 6. Gebed
   
  *horen

 7. Kindermoment
 8. Zingen: projectlied
 9. Lezen: Jes. 40,1-11 (Alke H.)
 10. Tekst: Jes. 40,1 en 10a: “Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Ziehier God, de HEER”
 11. Preek
   
  *geven

 12. Zingen: Lb. 439: 1 tm 3 ‘verwacht de komst des Heren’
 13. Gebed
 14. Collecte
   
  *gaan

 15. Zingen: Gz. 160 ‘Groot is uw trouw o Heer’
 16. Zegen