Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
 

  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: Ps. 118: 1 + 10 ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’
   
  *buigen

 4. Wet: Ex. 20 en samenvatting Here Jezus (oud.)
 5. Zingen: Gz. 91 ‘In het kruis zal ik eeuwig roemen’
 6. Gebed
   
  *horen

 7. Kindervertelling
 8. Zingen: Kinderopwekking 85 ‘Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha’
 9. Lezen: Lc. 20,9-19 (Alke H.)
 10. Lezen: Psalm 118 (Alke H.)
 11. Zingen: Ps. 118: 8 ‘De steen, die door de tempelbouwers’
 12. Tekst: Psalm 118,22-23
 13. Preek
   
  *geven

 14. Zingen: Opw. 470 ‘Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed’
 15. Gebed
 16. Collecte
   
  *gaan

 17. Zingen: Ps. 150: 1 + 2 ‘Looft de Heer uw God alom’
 18. Zegen