Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
 

  *komen

 1. Zingen: Ps. 67: 1
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: Ps. 67: 2 + 3
 4. Gebed
   
  *leren

 5. Kindermoment
 6. Zingen: ‘Breng ons samen’ van Sela
 7. Lezen: Kol. 2,1-10 (Jacquelien D.)
 8. Preek
   
  *geven

 9. Belijdenis van Nicea
 10. Zingen: Gz. 119: 1 + 2
 11. Gebed
 12. Collecte
   
  *gaan

 13. Bemoediging: Kol 1:9b-12
 14. Zegen
 15. Zingen: Gz. 167: 1 t/m 3