Ds. J.E. Kramer

Huwelijksdienst Rutger Datema en Wendy Stam
 
1. Votum en zegengroet
2. Antwoordlied: Gz. 171: 1 t/m 3 ‘wees stil voor het aangezicht)’
3. Gebed
4. Uitreiking trouwbijbel
5. Zingen: “In Christ alone”
6. Schriftlezing: Jesaja 12 / door Erwin Datema
7. Zingen: Ps. 98: 1 + 2 ‘zingt nu een nieuw lied voor de Here’
8. Tekst: Jesaja 12:2
9. Bediening van het Woord
10. Antwoordlied: Gz. 168 (2x) ‘ik stel mijn vertrouwen’
11. Huwelijksbevestiging
    a. Samenvatting over huwelijk
    b. Vragen en ja-woord
    c. Lied voor het gebed: Ps. 121: 3 + 4 ‘De Heer brengt al uw heil tot stand’
    d. Gebed
    e. Zegen
    f. Lied na de zegen: Ps. 134: 3 ‘uit Sion dale op u neer’
12. Belijdenis van het geloof: Gz. 161: 1 t/m 4 ‘Heer, U bent mijn leven’
13. Dankgebed
14. Collecte
15. Slotzang: Opw. 710 ‘zegen mij op de weg’’
16. Zegen