Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad

   
  *komen

 1. Zingen: Opw. 640 ‘ik hef mijn ogen op naar de bergen’
 2. Zegengroet
 3. Zingen: Opw. 539 ‘kom, nu is de tijd’
 4. Gebed
   
  *leren

 5. Kindermoment
 6. Zingen: “mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig”
 7. Tekst: zondagen 9 en 10 HC (Wolter ten H.)
 8. Preek
   
  *geven

 9. Zingen: Opw. 672 ‘heerser over alle dingen’
 10. Gebed
 11. Collecte
   
  *gaan

 12. Zingen: Ps. 89: 5 + 6 ‘hemel en aarde, HEER, ’t is alles uw domein’
 13. Zegen