Ds. J.E. Kramer

  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: Opw. 733 ‘tienduizend redenen’
   
  *buigen

 4. Gebed, met schuldbelijdenis en om vergeving
 5. Zingen: Lb. 723: 1 + 2 ‘waar God de Heer zijn schreden zet’
 6. Gebed om de leiding van de Heilige Geest
   
  *horen

 7. Korte inleiding op de schriftlezing
 8. Lezen: 1Sam. 4,12-22 (Jan IJ.)
 9. Zingen: Ps. 78: 16 + 17 ‘door beeldendienst en ergerlijke zonden’
 10. Preek
 11. Zingen: Opw. 249 ‘Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan’
   
  *geven

 12. Lezen: Rom. 13,8-14
 13. Zingen: Lb. 791: 1 t/m 6
 14. Gebed
 15. Collecte
   
  *gaan

 16. Zingen: Ps. 134: 1 + 2
 17. Zegen