Ds. J.E. Kramer

*komen
Zingen door SofJ en gemeente: Opw. 648
    ‘U roept ons Vader, om als dank voor uw liefde’
Votum en zegengroet
Zingen door SofJ en gemeente: Opw. 802
    ‘hier is mijn hart, Heer’
 
*buigen
Lezen: Wet NT-versie (i) B Luiten
Zingen: GK 97: 1 + 3
    ‘de HEER alleen regeert’
Gebed
 
*horen
Lezen: Joh. 4,1-26 (Jaap K.)
Zingen: Lb. 632: 1 tm 3
    ‘dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’
Tekst: Joh. 4,23-24
Preek
 
*geven
Zingen SofJ en gemeente: Opw. 342
    ‘meer liefde, meer kracht’
Gebed
Collecte
 
*gaan
Zingen: Opw. 407
    ‘O, HEER, mijn God, wanneer ik in verwondering’
Zegen