Ds. J.E. Kramer

  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: GK 105: 1 + 5
   
  *buigen

 4. Lezen: wet Ex. 20 en sv Here Jezus
 5. Gebed
   
  *horen

 6. Luisteren: “een weg naar u”
 7. Kindermoment
 8. “mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig,
    Er is niets dat hij niet kan doen”

 9. Lezen: Ef. 3,14-21 (Anneleen Hoorn)
 10. Tekst: Ef. 3,20
 11. Preek
   
  *geven

 12. Zingen: GK 246: 1 + 3
 13. Bijdrage vanuit kring 9 (Frank A.)
 14. Gebed
 15. Collecte
   
  *gaan

 16. Zingen: Opw. 798 ‘houd vol’
 17. Zegen