Ds. J.E. Kramer

Dankdagdienst kinderen
Thema: “Alles geef ik u” Markus 12:41-44
 

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: Dank U wel (Marcel en Lydia Zimmer)
 4. Poppenkast Heleen en Annemiek
 5. Gebed
 6. Vertelling door Geanne
 7. Zingen: Neem mijn leven laat het Heer (themalied dankdag)
 8. Bijbellezing: Markus 12: 38-44 BGT door Maud Kloosterman en Isa Espeldoorn
 9. Zingen: gez. 38 (Zoek eerst het koninkrijk van God)
 10. Preek
 11. Zingen: Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
 12. Geloofsbelijdenis Joris Wagenaar
 13. Zingen: opwekking 733 (tienduizend redenen)
 14. Gebed
 15. Collecte: Marit en Thomas vd Helm en Jazmane Burema
      afspelen: God en de Wereld

 16. Zegen: De Here zegent jou (kidsopwekking 185)