Ds. J.E. Kramer

  Mededelingen kerkenraad
   

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: “ik geloof in God de Vader”
 4. Gebed, met voorbeden
   

 5. Avondmaalsviering
      Lezen: Opb. 19,6-9
      Zingen: Lb. 23C: 1 + 4 + 5 ‘mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’

 6. Gereed maken tafel
      Opwekking
      Instellingswoorden
      Moment stilte
      Gaande viering, met zingen: Lb. 747: 1 + 5 + 6 + 7 + 8
  ‘eens komt de grote zomer’
   

 7. Lezen: Jesaja 25
 8. Tekst: Jesaja 25,6-8
 9. Preek
 10. Zingen: GK 183: 2 + 3 + 4 ‘u deelt het brood dat breken moet’
   

 11. Bijdrage over de herderstocht
 12. Zingen: Opw.526, ‘Goed nieuws voor jou en mij’
 13. Zingen: ‘God zal met ons zijn’
 14. Gebed
   

 15. Collecte
 16. Zingen: Opw. 665 ‘ooit komt er een dag
 17. Zegen