Ds. J.E. Kramer


Mededelingen kerkenraad
 

  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: GK 92: 1 + 2 + 7 ’t is goed de Heer te loven’
   
  *buigen

 4. Lezen: Psalm 19,8-15 (Oud.)
 5. Zingen: Opw. 59 (2x) ‘mogen de woorden van mijn mond’
 6. Gebed
   
  *horen

 7. Inleiding
 8. Kindervertelling (Pred.)
 9. Zingen: Opw. 580 ‘Jezus, hij kwam om ons leven te geven’
 10. Lezen en Tekst: Joh. 5,1-18
 11. Preek
   
  *geven

 12. Zingen: Lb. 863: 1 t/m 4 ‘nu laat ons God de Here’
 13. Gebed
 14. Collecte
   
  *gaan

 15. Zingen: GK 150: 1 + 2 ‘loof de Heer uw God alom’
 16. Zegen