Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad

   
  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: GK 122: 1 ‘ik was verheugd toen men mij zei’
   
  *buigen

 4. Schuldbelijdenis
 5. Gebed
 6. Zingen: Opw. 389 ‘create in me a clean heart’
 7. Kinderkring
   
  *horen

 8. Lezen: 2Kor. 9 (Jaap K.)
 9. Zingen: DNP 112: 1 + 3 + 5
 10. Tekst: 2Kor. 9,7b “God heeft lief wie blijmoedig geeft”
 11. Preek
   
  *geven

 12. Zingen: GK 179: 1 t/m 4 ‘geloofd zij God, onze Heer’
 13. (kinderen terug van de kring)
 14. Lezen: Gal. 6,1-10 (Oud.)
 15. Gebed
 16. Kindermoment
 17. Zingen: Opw Kids 181: ‘beetje bij beetje’
 18. Collecte
   
  *gaan

 19. Zingen: Opw. 378 ‘ik wil jou van harte dienen’
 20. Zegen