Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
 

 1. Handdruk
 2. Inleiding op de dienst
   
  *komen

 3. Zingen: GK 148: 1 + 4 ‘Loof, halleluja, loof de Heer’
 4. Votum en Zegengroet
 5. Zingen: Opw. 797 ‘U roept ons samen als kerk van de Heer’
 6. Gebed
   
  *leren

 7. Kindermoment
 8. Zingen: Kidsopwekking 274 ‘Here Jezus’
 9. Lezen: 1Kor. 1,10-17 + 1Kor. 3,9b-15 + 1Kor. 11,17-22 (John vd H.)
 10. Preek
   
  *geven

 11. Zingen: Lb. 968: 1 + 2 + 5 ‘de ware kerk des Heren’
 12. Gebed
 13. Collecte
   
  *gaan

 14. Bemoediging, met 1Kor. 1,4-9
 15. Zegen
 16. Zingen: Opw. 770 ‘hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam’