Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
 

  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: GK 122: 1 + 3 ‘ik was verheugd toen men mij zei’
   
  *buigen

 4. Zingen: “de Tien Woorden van God op muziek”
 5. Gebed
   
  *horen

 6. Kindervertelling
 7. Zingen: GK 254 ‘kom, laat ons vrolijk zingen’
 8. Lezen: Mt. 17,1-13 / door gemeentelid
 9. Tekst: Mt. 17,5b
 10. Preek
   
  *geven

 11. Zingen: Lb. 939 ‘op u alleen, mijn licht, mijn kracht’
 12. Gebed
 13. Collecte
   
  *gaan

 14. Zingen: Opw. 770 ‘hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam’
 15. Zegen