Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
 
*komen
Inleiding op de dienst
Zingen: Opw. 688 ‘genade zo groot’
 
Votum en Zegengroet
Zingen: GK 25: 3 + 4
Gebed
Zingen: Opw. 689 ‘spreek, o Heer, door uw heilig woord’
 
*leren
Lezen: Mt. 18,21-35 (Alke H.)
Preek
 
*geven
Zingen: GK 43: 3 + 4 ‘o Here God, kom mij bevrijden’
Gebed
Collecte
 
*gaan
Zingen als belijdenis: GK 175B
Zegen