Ds. J.E. Kramer

  Mededelingen kerkenraad
   

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: GK 18: 1 ‘ik heb u lief, van ganser harte, Here’
   

 4. Avondmaalsviering met formulier IV
       Lezen
       Gebed
       Belijdenis

 5. (gereed maken tafel)
       Opwekking
       Instellingswoorden
       Moment stilte
       Gaande viering, met zingen: GK 183 ‘Heer, wij gedenken hier uw dood’
       Dankzegging
   

 6. Lezen: Joh. 21,1-19 (Philip H.)
 7. Preek
 8. Zingen: Opw. 460 ‘wat mij dierbaar was’
   

 9. Gebed
 10. Collecte
   

 11. Zingen: GK 233 (2x) ‘Jezus, vol liefde’
 12. Zegen