Ds. J.E. Kramer

  Luisterlied: danklied Sela
   

 1. Votum en zegengroet
 2. Zingen: GK 8a: 1 tm 4 ‘’Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam’
 3. Gebed
 4. Zingen: GK 220: 1 t/m 4 ‘geniet Gods gave’
 5. Tekst: 1Tim. 4,4-5
 6. Lezen: Gen. 1,26-31 (Jacqueline D.)
 7. Zingen: GK 8: 1 + 3 + 4 ‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven’
 8. Lezen: 2Tim. 3,1-5 en 1Tim. 4,1-5 (Jacqueline D.)
 9. Preek
 10. Zingen: Lb. 719: 1 tm 5 ‘loof God voor de vruchten van boomgaard en land’
 11. Belijdenis, met zondag 9 en 10 HC
       + zingen: Lb. 863: 1 ‘nu laat ons God de Here’

 12. Dankgebed
 13. Collecte
 14. Zingen: Opw. 733 ‘tienduizend redenen’
 15. Zegen