Ds. J.E. Kramer

Aansteken adventskaars en zingen Sela ‘nu laat mij in vrede gaan’

 

Komen

Votum en zegengroet

Zingen: GK 89: 6 + 7 ‘wij loven, Heer, de macht …’

Gebed

Horen

Kindermoment

Zingen: projectlied ‘vertel het maar’

(kinderen naar de kring)

Tekst: Micha 4,1-8

Zingen: GK 48: 1 + 3 ‘De Heer is groot en hoog geëerd’

Preek

Geven

Zingen: Lb. 1010: 1 tm 3 ‘geef vrede, Heer, geef vrede’

Wet

Zingen: Lb. 1010: 4

(kinderen terug van de kring)

Gebed

Collecte

Gaan

Zingen: GK 157: 1 tm 3 ‘eens zal er vrede zijn’

Zegen