Ds. J.E. Kramer

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: GK 105: 1 + 2 + 5 ‘loof, loof, verheugd, de Heer der heren’
 4. Gebed
   

 5. Zingen: dooplied Sela ‘in het water van de doop’
 6. Vragen aan de ouders
 7. Bediening van de doop
 8. Zingen: kinderopwekking 185 ‘de Here zegent jou’
 9. Opwekking aan de gemeente
 10. Uitreiking van de doopkaart
 11. Gebed
   

 12. Lezen: Jesaja 12 (Derkine K.)
 13. Tekst: Jesaja 12,2
 14. Preek
 15. Zingen: GK 98: 1 + 2 ‘zing nu een nieuw lied voor de Here’
 16. Belijdenis
 17. Zingen: GK 239 ‘stel mijn vertrouwen’
 18. Gebed
 19. Collecte
 20. Zingen: Opw. 575 ‘Jezus alleen’
 21. Zegen