21-6-2020 | 10:00 uur | Ds. J.E. Kramer

Datum: 21-6-2020

Aanvang: 10:00 uur

 

(muziek en dia’s vanaf 09u55)

Welkom

 1. Afkondiging kerkenraad over de talstelling
 2. Introductie op de dienst
 3. Votum en zegengroet
 4. Lied: GK 8a: 1 tm 4 ‘Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam’
 5. Gebed met schuldbelijdenis en vraag om vergeving
 6. Lied over genade: ‘genade zo groot
 7. Gebed om de Heilige Geest
 8. Inleiding op de Bijbellezing
 9. Bijbellezing: Genesis 5
 10. Preek
 11. Lied: GK 90: 1 + 8 ‘Gij zijt geweest, o Heer’

Meegeven bespreekvragen

Bespreekvragen bij preek Genesis 5
1. Hoe leer je in Genesis 5 God kennen? Op welke punten kom je uit bij de Here Jezus?
2. Hoe leef jij, net als Henoch, in verbondenheid met God?
3. Op welke manieren kunnen namenlijsten in de Bijbel voor jou gaan leven?