Ds. J.E. Kramer

Votum en zegengroet

Lied: Opw. 571 “dit is de dag, die de Heer ons geeft

Gebed

Bijbellezing: Spreuken 9

Lied: GK 14: 1 + 2 + 5 “de dwaas zegt in zijn hart”

Preek

Lied: “een wijs man

Lied: Lb. 313: 1 + 3 + 4 “een rijke schat van wijsheid”

Gebed

Info collecte

Zegen

Lb. 415: 1 + 2 “zegen ons Algoede”

Meegeven zegen

Lb. 415: 3