Ds. J.E. Kramer

Welkom en introductie

Lezen Spreuken 1,1-7 (BGT)

Votum en zegengroet

Lied: Opwekking: 803 “vol ontzag

Lezen: Psalm 1 en Mt. 7,13-14 (BGT)

Lied: Opwekking 244 “welzalig de man”

Gebed

Bijbellezing: Spreuken 2 (NBV) (2,1-5 is de tekst)

Lied: GK 49: 1 “Gij volken, overal ter wereld, hoor’

Preek

Lied: Lb. 313: 1 + 2 “een rijke schat van wijsheid”

Gebed

Lied: Opw. 460 “wat mij dierbaar was”

Zegen