Ds. J.E. Kramer | 10.00 uur | 18 oktober

Welkom en introductie op de dienst
Votum en zegengroet
Lied: Opw. 805 “maak ons hart onrustig God”
Gebed
Lied: “No longer slaves”
Kindermoment door Henk Bruins
Lied:
Lezen: Spr. 31,1-9
Lied: GK 72: 1 + 2 + 7 “o God, wil aan de koning schenken”
Preek over Spr. 31,8-9
Het verhaal van …
Lied: Schrijvers van gerechtigheid “bevrijd uit slavernij”
Gebed en voorbeden
Aankondiging collectedoelen
Lied: Lb. 146: 1 + 4 + 5 “zing, mijn ziel, voor God, uw Here”
Zegen