Ds. M. Biewenga

LvdK 300: 1 + 2 ‘Eens als de bazuinen klinken’!
 

 1. Votum en groet
 2. Zingen: Psalm 24:4,5 “Omhoog, o poorten, nu omhoog!”
 3. Gebed
 4. Lezen: Marcus 16:15-20 / Lucas 24:50-53 / Openbaring 5:1-14
 5. Zingen: Psalm 29:1,2,4,5 “Hemelingen, buigt u neer”
 6. Preek: Openbaring 5:6-10
 7. Zingen: Opw. 43 “In Gods overwinning”
 8. Zingen: GK Gz 68:1 “Wij knielen voor uw zetel neer”
 9. Geloofsbelijdenis: Apostolicum
 10. Zingen: GK Gz 68:2,3 “Die ons, gereinigd door uw bloed”
 11. Gebed
 12. Collecte
 13. Zingen: GK Gz 100:6 “Laat ons steeds hopen, bidden, waken”
 14. Zegen