Ds. R.A.Schipper | 10:00 uur | 11 juli

Welkom
Zang: Sela, Votum en zegen
Tien Woorden (vlgs Ex 20)
Zang: LB 130C Uit de diepten roep ik
Gebed
Bijbellezing: Lucas 18:31 – 19:10
Kindmoment (Henk Bruins)
Kinderlied
Preek Lucas 19:1-10
Zang: GK/Ps 66: 5 en 7 (over gaven + dankbaarheid)
Gebed + Gebedspunten
Aankondiging collecte
Zang: Opw 520 Wees mijn verlangen
Zegen
Zang: Opwekking 587 Ik was verloren maar U redde mij