Ds. R.A. Schipper | 09:30 uur | 12 december

Mededeling KR: overlijden br Mellema
Zang: Joh. de Heer 847: 1, 2 en 3 Rust mijn ziel uw God is koning

Adventsmoment Kind&Kerk

Mededelingen kerkenraad

Votum en zegen
Zang: LB 482: 1, 2, 3 Er is uit ’s werelds duistere wolken
Gebed (Onze Vader)
Bijbellezing: Filippenzen 2:1-11 (gelezen door Alke)
Zang: Opwekking 268 Hij kwam bij ons heel gewoon
Preek Filip 2:5-11
Zang: GK/Ps 103: 5 en 9
Belijdenis Jurre Furda + doop Emily Johanna Furda (dv Jurre & Joanne)
· Formulier Openbare Geloofsbelijdenis (GK p 685)
· Zegen
· Zang: Opwekking 488 Heer ik kom tot U

· Lezen Doopformulier 1, paragraaf ‘Over de kinderdoop’ (GK pg 668)
· Gebed
· Doopvragen
· Doop
· Zang: Sela, Wonderlijk
· Doopkaart / boek
· Toespreken gemeente

Gebed (doop + voorbeden)
Collecte (uitgang + scipio)
Zang: Sela Mag ik jou tot zegen zijn
Zang: O kom Immanuel (tekst hieronder) STAAND
Zegen