Ds. R.A. Schipper | 10:00 uur | 15 augustus

Muziek: Opwekking 803 Vol ontzag

Mededelingen

Welkom
Votum en zegen
Zang: LB 405: 1, 2, 3, 4 Heilig heilig heilig
Gebed
Intro:
Vervolg Lucas 19. N.a.v. congres. Zacheüs in Jericho. Intocht. Lucas eigen invalshoek: intocht niet als start v lijdensevangelie, maar presentatie v Jezus + tegenstand in Jeruzalem.
Bijbellezing: Lucas 19:29-48
Zang: GK/Ps 118: 1, 5, 9 (geciteerd in Lucas 19)
Preek
Zang: Opw 689 Spreek o Heer door uw heilig Woord
Lezing: Apostolische Geloofsbelijdenis
Zang: Opw 733 De zon komt op
Gebed + Gebedspunten
Aankondiging collecte
Zang: GK/Ps 118: 10
Zegen