Ds. R.A. Schipper | 09:30 uur | 21 november

Votum
Zang: Opw 464: 1, 2, 3 Wees stil voor het aangezicht
Wet:
– Kort: zie hieronder
– Doopformulier I, alinea 1 en 2 (GK pg 667): “Bij de doop word je .. t/m .. de mensen die God heeft uitgekozen”
Zang: GK 237: 1, 3, 5 God enkel licht
Gebed (doop, GK pg 679)
Doopbediening Joas Stephan Spier (zn v Edward en Desiree)
    -Paar dingen beetje anders: alles heeft een goede reden
    -Doopvragen
    -Doopbediening
    -Ouders nr plaats
    -Zang: Sela, Dooplied ‘In het water vd doop’ (staand)
Gebed (pg 680)
Bijbellezing
    • Inleiding op bijbellezing (Roland)
    • 2 Sam 13:28-33
    • Toelichting
    • 2 Sam 14: 21-24
    • Toelichting
    • 2 Sam 18: 24 – 19: 9

Zang: GK/Ps 3: 1 en 2 Titel: ‘toen David vluchtte voor Absalom’
Preek 2 Sam 19:1
Luisterlied: Remko Hakkert, Gebed v kinderen
Gebed + Gebedspunten
Aankondiging collecte
Zang: Opw 790 God is mijn Herder
Zegen

Toen sprak God deze woorden:

‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.

1e gebod: Vereer naast mij geen andere goden.
2e gebod: Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.
3e gebod: Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.
4e gebod: Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag.
5e gebod: Toon eerbied voor uw vader en uw moeder.
6e gebod: Pleeg geen moord.
7e gebod: Pleeg geen overspel.
8e gebod: Steel niet.
9e gebod: Leg over een ander geen vals getuigenis af.
10e gebod: Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, of wat hem ook maar toebehoort.’