Ds. R.A. Schipper | 10:00 uur | 22 augustus

Muziek: 4U
Mededelingen

Votum – GEZONGEN
Zegen
AMEN – GEZONGEN

Zang: GK/Ps 8A: 1, 2, 3, 4 Heer onze God hoe heerlijk is uw naam
Wet: 10 geboden
Zang: GK 214: 1 en 4 Ik heb de vaste grond gevonden
Gebed
Intro:
Vervolg op Lucas 19. Zacheüs in Jericho. Intocht. Lucas eigen invalshoek: intocht niet als start v lijdensevangelie, maar presentatie v Jezus + tegenstand in Jeruzalem. Eindigt in Tempel. Appèl: Tempel moet huis v gebed. NT: wij zijn Tempel. Haggai: God wil een tempel

Bijbellezing: Haggaï 1
Kindmoment
Zang: Zoek eerst het Koninkrijk van God (Opw 40)
Preek
Zang: Opw 623 Laat het huis gevuld zijn
Gebed + Gebedspunten
Aankondiging collecte
Zang: Opw 136: 1, 2, 3 Abba Vader U alleen
Zegen
Gezongen Amen

Muziek 4U: Opwekking 769 Bouw Uw Koninkrijk