Ds. R.A. Schipper

KOMEN
 

 1. Moment v stilte
 2. Votum en zegen
 3. Psalm 67: 1
   
  BUIGEN

 4. Wet (nr 7 – weergave De Ruijter)
 5. (Nw) LB 574: 1 en 3 (Glorie zij u Christus)
 6. Gebed
   
  HOREN

 7. Intro Startzondag
 8. Filmpje: ‘Wat is de kerk’
 9. Bijbellezing: 1 Tessalonicenzen 5: 1-24 (John L.)
 10. Psalm 19: 4
 11. Kindmoment
 12. Opw 88 (Een rivier vol van vrede)
 13. Preek 1 Tess 5:14
 14. Opw 378 (Ik wil jou van harte dienen)
   
  GEVEN

 15. Gebed
 16. Collecte
   
  GAAN

 17. (Nw) LB 273: 1, 2, 4 (Loof God die zegent alleen)
 18. Zegen
   
  Kinderkring: groep 4