Ds. R.A. Schipper | 14 augustus | 09:30 uur

Votum
Zang: GK/Ps 8A: 1, 2, 3, 4 Heer onze God
Gebed
Doop Ezra Joël Aikema
Formulier
Doopvragen + doop
Zang: Sela, Gods zegen voor jou
Bijbellezing (Bea Buiten) :
Psalm 110 (NBV)
Hebreeën 7: 11-28 (BGT)
Zang: GK/Ps 110: 1 en 4
Kindmoment (Marjolein)
Zang:
Preek Hebreeën 7:20-21
Zang: Opwekking 546 Nabij Gods verheven troon ( = Hebr 7)
Gebed + Gebedspunten
Aankondiging collecte
Lezing: Apost Geloofsbelijdenis (Bea Buiten)
Zang: Opw 575
Zegen