Ds. R.A. Schipper

KOMEN
 
Moment v stilte

 1. Votum en zegen
 2. Psalm 122: 1
   
  BUIGEN
 3. Lezen: Psalm 119: 57-64 (als Daniël: liefde voor Gods weg + volhouden t.o. vijanden)(Aly M.)
 4. GK 22: 1 en 4 (Uw woord omvat mijn leven = berijming Ps 119)
 5. Gebed
   
  HOREN
 6. Bijbellezing: Daniel 6: 2-29
 7. Psalm 140: 1, 3, 4, 10
 8. Kindmoment
 9. Liedje ‘Daniel Daniel vertrouw op God’ (Elly en Rikkert)
 10. Preek
 11. Psalm 18: 1 en 9
   
  GEVEN
 12. Gebed
 13. Collecte
   
  GAAN
 14. Opwekking 630
 15. Zegen