Ds. R.A. Schipper

Liturgie Johannes 20:16-17
 

  *KOMEN

 1. Votum en zegen
 2. LB 168: 1, 2, 3, 4 (Go down Moses) – OT = bevrijding uit Egypte / duisternis / dood
 3. Sela Wat een grote liefde
 4. Gebed
   
  *HOREN

 5. Lezing (Philip H.):
      Lucas 8: 1-3 (NB Maria v Magdala)
      Johannes 20: 1-18

 6. LB 654 Zing nu de Heer
 7. Preek over Johannes 20: 16-17
 8. LB 637: 1, 2, 3, 4 (O vlam van Pasen)
   
  *GEVEN

 9. Belijdenis: Catechismus Zondag 17
 10. Opw 575 (Jezus alleen )
 11. Gebed
 12. Collecte
   
  *GAAN

 13. Psalm 150: 1
 14. Zegen