Ds. R.A. Schipper

(*KOMEN)
Moment v stilte
 

 1. Votum en zegen
 2. Psalm 19: 1
   
  (*BUIGEN)

 3. Wet:
      -Wet (kv)
      -Psalm 119: 41-48

 4. Psalm 19: 3 en 4
 5. Gebed
   
  (*HOREN)

 6. Bijbellezing: Filemon (Jacquelien D.)
 7. GK 167: 1, 2, 3 (Samen in de naam v Jezus)
 8. Kindmoment
 9. Lied: Een parel in Gods hand
 10. Preek Filemon 1:15-16
 11. Opwekking 710 Zegen mij
   
  (*GEVEN)

 12. Gebed + voorbedes
 13. GK 161 D
  Collecte
   
  (*GAAN)

 14. Psalm 133: 1 en 3
  Zegen