Ds. R.A. Schipper

Liturgie bij Lucas 11:1-13 spt 2018

 
*KOMEN
Stiltemoment
Votum en zegen
Opw 640 Ik hef mijn ogen
Wet: Ex 20
GK 130: 2
gebed

 
*HOREN
Intro: – serie over Bidden (zie VP: kringmateriaal 9 spt)
Lucas 11: leerlingen zien Jezus bidden. Willen beter leren bidden.
Jezus leert hen: woorden + vertrouwen dat God hoort
Lezing: Lucas 11: 1-13
GK 81: 1 en 8
Kindmoment
GK 234 Als je bidt zal Hij je geven
Lezing: H Cat v+a 116
Preek
LB 215: 2, 3, 7 Rondom wie bidden dag aan dag

 
*GEVEN
Uitleg Gebed & Gesprek
Gebed
Collecte

 
*GAAN
Opw 136: 1, 2, 3 Abba Vader
Zegen