Ds. R.A. Schipper

  *KOMEN

 1. Votum en zegen
 2. GK 228 Jezus leeft in eeuwigheid
 3. Gebed
 4. Opwekking 790 God is mijn herder
   
  *HOREN

 5. Lezing: Openbaring 4:1-11 (Ingrid van de M.)
 6. Psalm 63:2
 7. Preek over HC Zondag 22
 8. Opwekking 665 Ooit komt er een dag
   
  *GEVEN

 9. Apostolische geloofsbelijdenis
 10. Opw 818 Op die dag
 11. Gebed
 12. Collecte
   
  *GAAN

 13. LB 634: 1 en 2 U zij de glorie
 14. Zegen