Ds. R.A. Schipper

  *KOMEN

 1. Stiltemoment
   

 2. Votum en zegen
 3. GK/Ps 138: 1 en 4
 4. Wet (Ex 20)
 5. GK 8A: 1, 2, 3, 4 Heer onze God hoe heerlijk ..
 6. Gebed
   
  *HOREN

 7. Intro:
      serie DL uitverkiezing, bekering. HS: Jakob heb ik liefgehad, Ezau gehaat.
      Toch ook Jakob worsteling met God. Jakob ommekeer nodig, om te leren hoe God is

 8. Lezing: Genesis 32:2-22 (Bea B.)
 9. LB 103C: 1, 2, 3 Loof de Koning heel ..
 10. Kindmoment
 11. GK 160: 1, 2 Laat de kind’ren tot Mij komen
 12. Lezing tekst: Gen 32:23-32 (Bea B.)
 13. Preek
 14. GK/Ps 56: 4
   
  *GEVEN

 15. Gebed + voorbeden
 16. Collecte
   
  *GAAN

 17. Opw 710 Zegen mij – cf belofte uit Gen 32
 18. Zegen