Ds. R.A. Schipper | 20 februari | 09:30 uur

Mededelingen

Votum + zegen
Zang: …
Gebed
Intro: Vandaag vierde gebod
Zang: GK/Ps 92: 1, 2 en 7 (sabbats-lied)
Bijbellezingen + HCat 38 (v+a 103)
– Jesaja 58: 6-14
– Matt 12: 1-8
– H.Cat. v&a 103
Zang: GK 256: 1 en 2 Wonderwereld vol geheimen
Preek vierde gebod
Zang: GK/Psalm 84: 1, 2 en 6
Gebed (+ voorbede)
Collecte
Lezing: Geloofsbelijdenis Nicea
Zang: Opw 585 Er is een dag (‘eeuwige sabbat’)
Zegen