Ds. R.A. Schipper

  *KOMEN

 1. Stiltemoment
 2. Votum en zegen
 3. GK/Ps 9: 1, 7 en 8
 4. Lees: Mattheus 5:1-16 => Jezus onze Gids voor het leven (Gera F.)
 5. LB 838: 1 O grote God die liefde zijt
 6. Gebed
   
  *HOREN

 7. Lezing: Matt 6: 19-25
 8. Opw 544 Meer dan rijkdom
 9. Lezing: Matth 7:24-29
 10. Kindmoment
 11. Lied ‘Een wijs man bouwde zijn huis op een rots’
 12. Kinderen @ kring 1 en 2
 13. Preek Matt 7:24-29
 14. GK 238: 1, 2, 3 Ik bouw op U

   
  *GEVEN

 15. Gebed + voorbeden
 16. Collecte
   
  *GAAN

 17. GK/Ps 146: 2 (‘niet bouwen op mensen’) en 3
 18. Zegen