Ds. R.A. Schipper

  *KOMEN

 1. Intro: Thema: seizoen’gebed’. Uit HC: God aanspreken met Vader. Aanbidden!
   

 2. Votum en zegen
 3. LB 868: 1, 2, 3, 4, 5 Lof zij de Heer (= Aanbidden)
 4. Opw 630 Op elk moment van mijn leven
 5. Gebed
   
  *HOREN

 6. Lezing: Jesaja 63: 7-19 (Derkine K.)
 7. Lezing: HC Zondag 46 (Pred.)
 8. Opw 136 Abba Vader (3 coupletten)
 9. Preek HC 46
 10. GK/Ps 91: 1, 7, 8 (God is de Hoogste, de Nabije en verhoort gebed)
 11. Apostolische Geloofsbelijdenis zingen en lezen:
      GK 176: 1 ‘k Geloof in God de Vader
      Lezen: “.. en in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon .. t/m gestorven en begraven”
      GK 176: 4 en 5

   
  *GEVEN

 12. Gebed + voorbeden
 13. Collecte
   
  *GAAN

 14. Opw 790 God is mijn Herder (NB wisselzang M/V)
 15. Zegen