Ds. R.A. Schipper

  *KOMEN

 1. Moment v stilte
   

 2. Votum en zegen
 3. GK 253: 1 en 5 Wie mat de wateren
   
  *BUIGEN (HA = eerbiedig terug-kijken = ingetogen viering)

 4. Wet:
      *Kort (Oud.)
      *Galaten 5:13-14 en 22-23
      *GK 205 Christus aan het kruis verheven

 5. Gebed + voorbeden
   
  *HOREN

 6. Lezing: Joh 12: 9-19 (Jacqueline D.)
 7. LB 558: 1, 2, 4 Jezus om uw lijden groot
 8. Overdenking
 9. GK/Ps 118: 1 en 9 (v 9 zong volk bij intocht!!)
   
  *VIEREN

 10. Viering Avondmaal
      * Welkom
      * Formulier 3
      * GK 175 A (geloofsbelijdenis)
   

 11. Tafel:
      * Uitnodigen + Opwekking
      * stilte
      * viering
      * lezen: Marcus 15: 12-15 (Hosanna wordt ‘kruisig Hem’)
      * zingen: Ps/GK 85:4
   

 12. Gaande viering
      * LB 556: 1, 2, 3, 4, 5 (Alles wat over ons ..)
      * evt muziek
      * GK 204: 1, 2, 3, 4 Mijn Verlosser hangt aan het kruis

 13. Dankzegging 2
   
  *GEVEN

 14. Collecte
   
  *GAAN

 15. LB 576B: 1 en 4 O Hoofd vol bloed en wonden
 16. Zegen