Ds. R.A. Schipper

Belijdenisdienst in de Kandelaar (tijdstip klopt ivm een volgende dienst van Assen-Zuid)
 

 1. Welkom (door Merinda en Maureen)
 2. Votum en zegen: zingen met woorden/melodie v ‘Sela’
 3. GK 232: 1 en 2 Op bergen en in dalen
 4. Gebed
 5. Bijbellezing: (Robbert/Jolijn)
      – 2 Tessalonicenzen 1:1-5 (Robbert)
      – 2 Tessalonicenzen 2:13-17 (Jolijn)

 6. Opw 790 God is mijn Herder
 7. Gedicht (Reinder)
 8. Kindmoment (Manuel en Lucianne en Peter)
 9. Opw 770 Hoe wonderlijk mooi
 10. Preek over 2 Tessalonicenzen 2:16-17
 11. Opw 802 Hier is mijn hart
   

 12. Openbare geloofsbelijdenis
      * Jongeren op podium
      * Formulier / vragen (GK, pg 685)
      * geknield: zegen met persoonlijke tekst
      * gezamenlijke zegen (formulier, pg 686)
      * toezingen: Opwekking 710
      * Groep (+ gemeente) zingt Ubi caritas + kaarsen naar ‘schaal-van-eenheid’
   

 13. Gebed (Richard en Joël)
 14. Geloofsbelijdenis
      – GK 177: 1 Heer U bent mijn leven
      – Lezen: Apost Geloofsbelijdenis (Johan en Sander)
      – GK 177: 4
   

 15. Collecte
 16. Opw 797 Breng ons samen
 17. Zegen