Ds. R.A. Schipper

Afkondigingen
Gezang 114: 1 en 6
 
*KOMEN
Stiltemoment
Votum en zegen
LB 978: 1 en 3; Aan U behoort o Heer der heren
 
*BUIGEN
Gods Woord als gids: Psalm 119: 97-112 (oud.)
GK 119A; Uw woord is een lamp
Gebed
 
*HOREN
Lezing: Genesis 4: 1-16 (Gera F.)
GK/Ps 35: 1, 9 en 13
Preek Genesis 4: 3-5a
GK 250: 1, 2, 3 God is getrouw
 
*GEVEN
Gebed + voorbeden
Collecte
 
*GAAN
GK/Ps 8A: 1, 2, 3, 4 Heer onze God hoe heerlijk is uw naam (Wat is de mens..)
Zegen