Ds. R.A. Schipper

*KOMEN
Stiltemoment
Votum en zegen
GK 253: 1 Wie mat de wateren ..
 
*BUIGEN
Wet Exodus 20 + samenv Matt 22
GK/Ps 25: 4 en 5
Gebed
 
*HOREN
Inl: serie over eerste periode in beloofde land. Bijbelboek Rechters.
Vorige week aanloop uit Jozua 24.
Vandaag 2 delen, 2 keer bijbellezing + uitleg.
Eerst: voorspelbaarheid van geschiedenis + daarna onvoorspelbaarheid van Gods leiding
Lezing: Rechters 2: 6-16 (Jacqueline D.)
GK/Ps 80: 4 en 8
Preek I
GK/Ps 80: 10
Lezing: Rechters 3: 12-30 (Jacqueline D.)
Preek II
LB 885: 1, 2 Groot is uw trouw
 
Interview ‘Indonesië-project’
 
*GEVEN
Gebed + voorbeden
Collecte
 
*GAAN
Opw 167: 1, 2, 3 Samen i d naam van Jezus
Zegen