Ds. R.A. Schipper

Komen

 • Stiltemoment
 • Votum en zegen
 • Zingen uit GK 33:1 en 2

 

Buigen

 • Wet uit Galaten 5 vs 13-23
 • Zingen uit GK 168: 1-4 (Vader vol van vrees en schaamte)
 • Gebed en voorbede

 

Horen

 • Jaarthema ‘Breng ons samen’ rondom evangelie van Christus
 • Lezen uit Galaten 3: 1-5 en Galaten 5: 1-6 (Jacqueline D.)
 • Zingen uit GK 27: 1 en 7
 • Preek over Galaten 5:6B Belangrijk is…
 • Zingen opwekking 575 (Jezus alleen)

 

Vieren Avondmaal

 • Formulier IV
 • Gebed
 • Zingen opwekking 797 (Breng ons samen)
 • Viering 1e kring
 • Zingen uit GK 184: 1 (Heer wij komen vol verlangen)
 • Opwekking
 • Viering
 • Zingen uit GK 184: 2
 • Viering 2e kring
 • Viering
 • Zingen GK 184: 3

 

Geven

 • Gebed
 • Collecte

 

Gaan

 • Zingen GK 36:2
 • Zegen