Ds. R.A. Schipper

  *KOMEN

 1. Stiltemoment
 2. Votum en zegen
 3. GK 256: 1, 2, 3, 4 Wond’re wereld vol geheimen
 4. Gebed
   
  *HOREN

 5. (Intro op thema)
 6. Lezing: Openbaring 20 (Ingrid vd M.)
 7. GK 251: 1, 2, 3, 4 Het einde aller dingen
 8. Preek
 9. GK/Ps 90: 1, 2, 6
   
  *GEVEN

 10. Gebed
 11. Collecte
   
  *GAAN

 12. Belijden: Catechismus v+a 50 en 52
 13. Lied ‘Lichtstad met de paar’len poorten’ (Bundel: Evangelische Liedbundel 413; Glorieklokken 52)
 14. Zegen