Ds. R.A. Schipper

Votum + zegen
LIED Psalm 95: 1 en 3
Wet (10 geboden)
LIED LB 885: 1 en 2 Groot is uw trouw
Gebed + voorbedes
Bijbellezing: Exodus 4:27 – 5:9 en 5:20-21
LIED GK/Ps 105: 1, 12 en 21 (Ps 105 gaat over Exodus !)
Kindmoment
LIED Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Preek
LIED Here I am Lord (begint met I the Lord of sea and sky).

Bevestiging ambtsdragers
– Formulier
– Bevestiging
– LIED GK 261 De Heer zegene u
– Aanspraak gemeente

Gebed
Collecte
LIED Opw 689 Spreek o Heer
Zegen