Ds. R.A. Schipper

Gezamenlijke kerkdienst (De Voorhof)

Votum en zegen
LIED GK/Psalm 87: 1, 3, 5
Gebed
Lezing: Gewone Catechismus 98 + 99 + 100
LIED LB 130C Uit de diepten roep ik U
Bijbellezing: Joh 19: 31-37 (gelezen door Lammie)
Preek
LIED Sela, Aan uw tafel
Gebed
Collecte
Lezing Belijdenis van Nicea (gelezen door Lammie)
LIED LB 705: 1, 2, 3, 4 Ere zij aan God de Vader
Zegen