Ds. R.F. Telgenhof

Thema: Het geheim van geven zit in de vrijheid om te ontvangen
 

 1. Welkom
 2. Zingen opw. 263 – Er is een Verlosser
 3. Votum en groet
 4. Zingen Ps. 33, 1, 2 en 6 (“De Nieuwe Psalmberijming”)
 5. Wetslezing uit Rom. 11, 33 – 12, 10 (Oud.)
 6. Zingen Opw. 520 – Wees mijn verlangen
 7. Gebed met genadeverkondiging
 8. Bijbellezing uit Luc. 19, 1 – 11 en Matt. 6, 24 – 33 (Jaap K.)
 9. Zingen GKB 38 – Zoekt eerst het koninkrijk van God (Canon)
 10. Preek over Matt. 6, 33
 11. Zingen Liedboek vd Kerken (’67) 75, 4, 5 en 6
 12. Gebed met voorbede
 13. Verdere mededelingen en Collecte
 14. Zingen Opw. 430 – Heer, ik prijs Uw grote naam
 15. Zegen
  *Zingen Opw. 602 – Vrede van God, 1 en 2
  *De uitgesproken zegen
  *Zingen Opw. 602, 3 en 1