Ds. R.A Schipper

Luisterlied Opwekking 268:
Welkom & Toelichting
Gebed
Bijbellezing 1: Exodus 12:14-17
Bijbellezing 2: Marcus 15:1-15
Overdenking met PPT
Voorbeden-gebed
Zegen
Luisterlied Opwekking 614: